• Privat
  • Erhverv
  • Landbrug

Sådan finder vi kunden til din erhvervsejendom

Forhandlingsevne, indgående markedskendskab, slagkraftig salgsstyrke og professionel markedsføring er de vigtigste faktorer for et hurtigt og professionelt salg eller udlejning af ejendom af en erhvervsejendom.

Vi markedsfører erhvervsejendomme via:

  • Professionelle og fyldestgørende salgs- og udlejningsprospekter til alle ejendomme
  • Synlige "til salg og leje" skilte på ejendomme
  • Annoncering i landsdækkende, regionale og lokale dagblade
  • Præsentation af ejendomme på www.edcerhverv.dk
  • Effektive flyerudsendelser til en udvalgt kundekreds i et specifikt lokalområde
  • Direct mails til potentielle købere og lejere af ejendomme selektivt udvalgt fra vores altid opdaterede databaser
  • Danmarks mest udbyggede og velfungerende køberkartotek
  • Udsøgning og kontakt til potentielle emner baseret på markeds- og målgruppe analyser

Alle erhvervsmæglervirksomheder i EDC Erhverv har gennem årene løbende opbygget tætte relationer til virksomheder samt til private, professionelle og institutionelle investorer og har qua vores køberkartotek et solidt fundament i forbindelse med afsøgningen af potentielle købere til din erhvervsejendom. 

Kontakt ét af vores EDC Erhvervscentre for en uforpligtende dialog.