• Privat
 • Erhverv
 • Landbrug

Om EDC Erhverv

EDC Erhverv er et landsdækkende netværk af lokale erhvervsmæglervirksomheder med speciale i vurdering, salg og udlejning af erhvervsejendomme til det professionelle erhvervsejendomsmarked.

Vi beskæftiger os med:

 • Investeringsejendomme
 • Andelsboligejendomme
 • Kontorlokaler/-ejendomme
 • Lager-/produktionsejendomme
 • Butikslokaler/-ejendomme
 • Igangværende virksomheder
 • Erhvervsgrunde
 • Kombineret erhverv med bolig

Vi tilbyder endvidere assistance i forbindelse med gennemførelse af Sale & Lease Back arrangementer.

Vi tilbyder landsdækkende netværk

En af EDC Erhvervs absolut væsentlige styrker er samarbejdet mellem de deltagende firmaer om formidling af erhvervsejendomme. Ofte findes køberen til en given erhvervsejendom i en helt anden del af landet og via vores landsdækkende netværk og store erhvervskartotek, sikrer vi således en større omsætningshastighed for vores kunder.

Målrettet og slagkraftig markedsføring

Når du lader EDC Erhverv varetage salget, er du sikret slagkraftig markedsføring via:

 • Professionelle og fyldestgørende salgs- og udlejningsprospekter til alle ejendomme
 • Synlige "til salg og leje" skilte på ejendomme
 • Annoncering i landsdækkende, regionale og lokale dagblade
 • Præsentation af ejendomme på www.edc.dk
 • Effektive flyerudsendelser til en udvalgt kundekreds i et specifikt lokalområde
 • Direct mails til potentielle købere og lejere af ejendomme selektivt udvalgt fra vores altid opdaterede databaser
 • Danmarks mest udbyggede og velfungerende køberkartotek
 • Udsøgning og kontakt til potentielle emner baseret på markeds- og målgruppe analyser

Herunder arbejder alle EDC- erhvervsmæglere med køberpleje alene med det formål, at sikre hurtig omsætning af erhvervsejendomme.