• Privat
  • Erhverv
  • Landbrug

Markedsudsigten lige nu


Erhvervsbarometeret bebuder let stigning i efterspørgslen ….
… men samtidig faldende priser!


Baseret på vores erfaringer på markedet for erhvervsejendomme har EDC’s erhvervsmæglere siden starten af 2009 kvartalsvist givet et bud på vores forventninger til markedsudviklingen. De tre parametre udbud, efterspørgsel og priser vurderes både på kort sigt, dvs. et kvartal fremad og på langt sigt – et år ud i fremtiden. 

Lyspunkter i krisen
Krisen har fortsat et solidt tag i markedet, men den seneste rundspørge til deltagerne i EDC’s Erhvervsbarometer viser, at vores erhvervsmæglere overordnet set forventer en let stigning i efterspørgslen på langt sigt, dvs. hen mod slutningen af året. Nærlæser man tallene for de forskellige typer erhvervsejendomme, viser der sig nogle nuanceforskelle.

Investeringsejendomme har de bedste udsigter
Det er især efterspørgslen efter investeringsejendomme, der trækker forventningerne opad. Men også kontorer påvirker barometeret positivt. Til gengæld bedømmes efterspørgslen efter lokaler til butik- og lagerformål fortsat at falde en smule.
Fortsat let faldende priser

Når barometeret alligevel viser let faldende priser over hele linjen, skyldes det især, at udbuddet forventes at stige – både på kort og langt sigt. Fra nærmest neutral på kort sigt spås udbuddet at være let stigende hen mod slutningen af 2012.

Bestil en vurdering af din ejendom her >>

Sådan læser du graferne:
5 = Kraftigt stigende
4 = Let stigende
3 = Neutralt
2 = Let faldende
1 = Kraftigt faldende

Kort sigt = næste kvartal
Langt sigt = næste år