• Privat
  • Erhverv
  • Landbrug

Lejerne vil have grønne erhvervslejemål


For et par år siden var de alt afgørende parametre kvadratmeterpris og beliggenhed, når et kontor skulle udlejes. Nu blander lejemål med en grøn profil sig som en vægtig faktor - og det er ikke kun for den gode samvittigheds skyld. Der er rigtig mange penge at spare ved eksempelvis at energirenovere erhvervslejemål, men det kan være problematisk at fordele udgifter og besparelser mellem lejere og udlejere.

Grønne lejemålgiver god mening - også økonomisk. Hvor den årlige leje pr. kvadratmeter og beliggenhed traditionelt har været det, som har afgjort, om et lejemål var attraktivt eller ej, så er det nu de løbende omkostninger til energi, der er i fokus, når det nye domicil skal vælges.

Det skyldes, at både afgifter og afregningspris på energi er stigende, og dermed bliver de en mere vægtig faktor i den samlede drift. Desuden kan virksomheder profilere sig med et grønt image eller ligefrem benytte dokumenterede energiudgifter som en del af et grønt regnskab.

Problematisk at dele udgifter til energiforbedringer
- De fleste lejere har stadig ikke det store incitament til at spare energi. Det er nemlig en udgift, der forrentes over mange år - sandsynligvis flere år end der står på lejekontrakten – og mange udlejere har ikke nogen særlig tilskyndelse til at arbejde med grønne renoveringer, fordi gevinsten tilfalder lejeren, siger Christian Mølholm, der er bæredygtighedsingeniør hos ATP Ejendomme. Titlen Bæredygtighedsingeniør er ny i branchen, og hos ATP Ejendomme er det meningen, at funktionen skal samle al viden og koordinering af miljø- og grønne tiltag ét sted. Det afspejler også et ønske om at fokusere på kundernes behov og at rådgive dem i forhold til grønne tiltag.

Problemet med at udgifterne til energiforbedringen ligger på udlejers skuldre og kommer lejeren til gode har man sat sig for at løse hos Go´Energi, der er en offentlig instans under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

Kræver måske ændringer i erhvervslejeloven
Hos Go’Energi arbejder man netop på at afklare, hvilke juridiske knaster, der lige nu spænder ben for, at man kan indgå lejekontrakter, der i højere grad tager hensyn energiforbedringer:

- Udlejeres horisont er ofte 30 år, mens lejere har et helt andet perspektiv – måske kun ét år. Det betyder, at det ikke er nemt at dele udgifterne til energibesparelser, og derfor kigger vi på, hvordan der kan udarbejdes lejekontrakter, som tager højde for de forskellige interesser og samtidig tilskynder til, at der foretages energirenoveringer, siger erhvervsprojektleder hos Go´Energi Thomas Drivsholm og tilføjer, at det godt kan være, at der skal ændres ved erhvervslejeloven i den forbindelse.

8 ud af 10 lejere vil gerne betale mere
- Vi kan se, at det kun går i retning af, at energipriserne bliver en større del af udgiften ved at leje en ejendom, så derfor bliver det stadigt vigtigere at få nogle fornuftige rammer for fordeling af udgifterne, siger Thomas Drivsholm.”

I midten af 2011 foretog Go´Energi en rundspørge blandt lejere, og det viser sig at 8 ud af 10 lejere foretrækker en højere leje der modsvares af lavere udgifter til energi – hvis det var en option.
Det er blandt andet den undersøgelse, der har sat Go´Energi i gang med arbejdet med lejekontrakter.

NCC har allerede indført en slags ”grøn lejeaftale”, der er en frivillig aftale mellem lejer og udlejer om at reducere køling samt forbrug af el, varme og vand.

Samarbejdet mellem lejere og udlejere er i alle tilfælde en væsentlig barriere for mere bæredygtige erhvervsejendomme.
Go´Energis undersøgelse viser nemlig også, at det, som lejerne ser som den største hurdle for, at de kan komme videre med at gøre deres lejemål mere bæredygtigt, er usikkerhed om, hvilke tiltag, der gør mest gavn. Lejerne efterlyser en prioriteret liste over, hvad de med fordel kan optimere. Det peger på, at lysten nok er til stede, men lejere ved ikke hvordan – i modsætning til udlejerne, der jo netop er specialister i ejendomsdrift. De forhold lægger op til et tættere samarbejde, mener Go´Energi.

Grønne lejemål - et bredt begreb
Men det er ikke alle lejere der kun har fokus på el-, varme- og vandregningerne. For nogle lejere og udlejere drejer grønne lejemål sig om, at man vil sikre medarbejdernes velbefindende gennem forbedringer af lejemålet. Hos ATP Ejendomme har man eksempelvis valgt at alle virksomhedens lejemål skal males med svanemærket maling, og derudover kan lejerne tilkøbe en række grønne services. Det kan være CO2-neutrale tæpper, den mere energibesparende LED-belysning eller en sluk-alt-knap.

- Vi oplever helt klart, at det ikke blot handler om en forbigående trend, men om en egentlig tendens, som vi kan være med til at understøtte. Derfor tilbyder vi en række muligheder, som lejerne kan vælge til eller fra, siger Christian Mølholm.

Også hos EDC’s erhvervsmæglere spores en stigende interesse for grønne erhvervsbygninger: - Det er helt klart min fornemmelse, at det for virksomhederne i høj grad handler om at have en grøn profil. Naturligvis har lave udgifter til opvarmning og afkøling også en betydning, men i sidste ende er det ønsket om at fremstå som moderne og miljøbevidst, der får virksomheder til at interessere sig for bygningens energimæssige tilstand, siger afdelingsdirektør Bjarne Bering fra EDC Erhverv.

Bjarne Bering fortæller desuden, at især er offentlige organisationer og udenlandske virksomheder, der går efter de grønne lejemål: - Det er en politik mange steder, at man ikke vil have ejendomme med et ringere energimærke end et ”C”. For statslige organisationer gælder der faste retningslinjer, at man for nye ejendomme ikke vil leje noget med et ringere energimærke end ”B” og kun for ældre ejendomme opført før 1961 kan man acceptere ned til et E-mærke. Når vi skal finde en lejer til en ejendom med et fint energimærke, så bruger vi helt sikkert dette i markedsføringen af ejendommen og som salgsargument, når vi taler med interesserede lejere eller købere.

Uddrag af Go´Energis rundspørge blandt erhvervslejere:
- 28 pct. mener at deres varmeregning er for høj
- 72 pct. kender ikke finansieringsmuligheder til energirenovering
- 17 pct. af danske erhvervslejemål er energimærkede
- 25 pct. af vinduerne i danske erhvervslejemål trænger til vedligehold eller skal udskiftes