• Privat
  • Erhverv
  • Landbrug

Investorernes brug af erhvervsmæglere

I efteråret 2011 inviterede EDC Erhverv ejendomsinvestorer rundt om i landet til at besvare en række spørgsmål bl.a. om brug af erhvervsejendomsmæglere og andre rådgivere.

Undersøgelsen giver et interessant billede af ejendomsinvestorernes foretrukne samarbejdspartnere, når det gælder vurderinger i forbindelse med salg, udlejning og årsregnskaber. Undersøgelsen stiller også spørgsmålstegn ved i hvor høj grad vi kan stole på de ejendomsvurderinger der fremgår af virksomhedernes regnskab. 

Undersøgelsen kort fortalt i tal
EDC Erhverv gennemførte i efteråret en undersøgelse blandt en repræsentativ gruppe af små og mellemstore ejendomsinvestorer i Danmark. 62 pct. af de adspurgte ejendomsinvestorer havde op til 5 erhvervsejendomme og 38 pct. havde 6 eller flere ejendomme. Salg og udlejning udgjorde kerneforretningen for mere end 67 pct. af de adspurgte. Vi fik svar fra 220 ejendomsinvestorer.

Foretrukne mæglere
Ejendomsinvestorer trækker naturligvis på en række rådgivere og mæglere i forbindelse med deres ejendomme. Når det gælder vurdering, ligger ejendomsmæglere på en klar førsteplads, og på spørgsmålet om hvilke samarbejdspartnere der bistod med vurderingen ved sidste professionelle vurdering, peger 65 pct. af de adspurgte på ejendomsmægleren. Revisorer kommer på andenpladsen med 25 pct., mens 20 pct. af ejendomsinvestorerne svarer, at realkreditinstituttet bistod dem. Bank og advokat bistod henholdsvis 15 pct. og 8 pct. af ejendomsinvestorerne.

Svarerne tyder på, at ejendomsinvestorerne godt ved, at ejendomsmæglerne ligger inde med særlig viden og kompetencer, når det gælder professionel vurdering af ejendommen. I forbindelse med køb, salg og udlejning er ejendomsmæglerne også klart den foretrukne samarbejdspartner.

Retvisende billede af værdierne
Som udgangspunkt anbefaler vi vores erhvervskunder at få foretaget en ejendomsvurdering en gang om året. Derfor er det også interessant, at 44 pct. af deltagerne i undersøgelsen svarer, at det er mere end et år siden, de sidst fik foretaget en professionel vurdering. For ca. en tredjedel af respondenterne er det endda mere end 2 år siden sidste professionelle vurdering. På spørgsmålet om hvorvidt ejendomsinvestorerne har aktuelle planer om at få foretaget en vurdering, svarer 4 ud af 10 "ja" eller "måske", mens hele 6 ud af 10 ingen planer har i den retning.

Det rejser nogle interessante spørgsmål om den aktuelle værdi af det danske ejendomsmarked. I hvor stor udstrækning kan vi stole på de ejendomsvurderinger, der fremgår af virksomhedernes regnskab? Kan banker og andre investorer forstå tallene? Og hvem har fordel af, at værdierne måske ikke er så retvisende, som de ellers kunne have været med en ekstern objektiv vurdering?

Bestil en vurdering af din ejendom her >>