• Privat
  • Erhverv
  • Landbrug

Bestil vurdering og/eller rådgivning

Bestil en vurdering her 

En seriøs vurdering og rådgivning omkring formidling af erhvervsejendomme kræver en dybdegående specialistviden og en solid erfaring, som vi har oparbejdet gennem vores mange år i branchen. Erhvervsmæglerne i EDC gennemfører dagligt vurderinger til en lang række forskelligartede formål – bl.a.:

  • Ved køb og salg og leje
  • Ved udfærdigelse af årsregnskab
  • Ved ekspropriation
  • Ved generationsskifte
  • Ved virksomhedsoverdragelse
  • Ved fissioner og fusioner
  • I andelsboligforeninger (valuarvurderinger)

Hvorfor vurdering?

En præcis vurdering af værdien af fast ejendom er et væsentligt element, når man skal skabe et retvisende billede af en ejendomsejers økonomiske situation. En fastsættelse af værdien af den faste ejendom adskiller sig dybest set ikke fra fastsættelsen af værdien af værdipapirbeholdningen. Forskellen er, at obligations- og aktiekurser kan aflæses af kurslisterne, mens det kræver ekspertviden at vurdere en ejendom. Især i en tid med et generelt svingende ejendomsmarked, er regelmæssige vurderinger nødvendige for den ejendomsejer, direktion eller bestyrelse, der ønsker et aktuelt og præcist kendskab til værdien af de faste ejendomme.

Kontakt ét af vores EDC Erhvervscentre for en uforpligtende dialog.